Zaručujeme

 • odborný prístup a najmodernejšie postupy
 • znalosť aktuálnej legislatívy
 • moderné technické zázemie
 • seriózne jednanie
 • kvalitu vykonaných prác
 • použitie najkvalitnejších materiálov
 • dodržanie
  • dohodnutých termínov
  • dohodnutej ceny
 • komplexné elektrotechnické služby
 • záruka na vykonané dielo minimálne 24 mesiacov